AnimuGame

 

Chúng tôi là một nhóm nhỏ gồm những người hâm mộ Anime/Game, những người tạo ra các trò chơi lấy cảm hứng từ anime. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong các cuộc thảo luận về trò chơi của chúng tôi và tham gia vào quá trình tạo ra chúng. Bạn có thể không tạo trò chơi nhưng bạn có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển. Chúng tôi luôn mong muốn được nghe ý kiến từ bạn. Sự tham gia của bạn làm cho quá trình phát triển trở thành một trải nghiệm rất vui vẻ và thú vị đối với chúng tôi!