Nhấn

Sự miêu tả
Chúng tôi là một nhóm nhỏ gồm những người hâm mộ Anime/Game, những người tạo ra các trò chơi lấy cảm hứng từ anime. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong các cuộc thảo luận về trò chơi của chúng tôi và tham gia vào quá trình tạo ra chúng. Bạn có thể không tạo trò chơi nhưng bạn có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển. Sự tham gia của bạn làm cho quá trình phát triển trở thành một trải nghiệm rất vui vẻ và thú vị đối với chúng tôi!

Lịch sử
Dự án

Video
Hiện tại không có đoạn giới thiệu nào cho AnimuGame. Hãy kiểm tra lại sau để biết thêm hoặc liên hệ với chúng tôi để có yêu cầu cụ thể!

Hình ảnh
Có rất nhiều hình ảnh có sẵn cho AnimuGame, nhưng đây là những hình ảnh mà chúng tôi cảm thấy sẽ hữu ích nhất cho bạn. Nếu bạn có yêu cầu cụ thể, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Logo & Biểu tượng
Hiện tại không có logo hoặc biểu tượng nào cho AnimuGame. Hãy kiểm tra lại sau để biết thêm hoặc liên hệ với chúng tôi để có yêu cầu cụ thể!

Giải thưởng & Sự công nhận
Nhóm & Cộng tác viên lặp lại
Ngụy
Người sáng tạo.